.my icon↓↓(copy only with)

Listopad 2010

žena

29. listopadu 2010 v 16:13 Dívčí věci
Žena je dospělý člověk samičího pohlaví. Slovo žena se používá pro označení pohlaví člověka nebo role ve společnosti. Člověk opačného, tzn. samčího pohlaví je muž. Žena, která porodila dítě, je matka. Dítě samičího pohlaví je dívka, i když tento termín se dnes užívá i pro mladé ženy.
Symbol pro planetu Venuše se zároveň také používá v biologii pro označení samičího a tedy i ženského pohlaví. Je to stylizované znázornění zrcátka bohyně Venuše - kolečko s malým křížem (Unicode: ♀). Symbol reprezentuje také ženskost a ve středověké alchymii označoval také měď. Alchymisté vytvořili tento symbol z kolečka představujícího duši nad křížem znázorňujícím hmotu.
Z pohledu biologie ženské pohlavní orgány zahrnují rozmnožovací systém, kdežto druhotné pohlavní znaky se vyvinuly jen pro přilákání partnera nebo výživu a výchovu dětí. Většina netransexuálních žen má ve 46. chromozomálním páru dva chromozomy X (karyotyp 46,XX), ale zhruba každá tisící má tři (47,XXX ) a jedna z 2 500 jen jeden (45,X).
Jen biologické faktory samotné neurčují, zda osoby jsou považovány, nebo se samy považují za ženy. Některé ženy mohou mít abnormální hormonální a chromozomální odlišnosti a jsou také ženy, které mohou být alespoň během prvního období jejich života bez typických ženských fyziologických znaků. Podívejte se na transsexualita a pohlavní identita.
Ačkoli se rodí méně žen než mužů (poměr je přibližně 1:1,05), žen je v dospělé populaci více (zhruba v poměru 1,04:1). Ženy mají menší úmrtnost, i v děloze, a žijí v průměru o pět let déle. Způsobuje to kombinace několika faktorů:
 • genetické - ženy mají dva stejné pohlavní chromozomy a proto je genetická výbava na nich odolnější
 • sociologické - ve většině zemí se například od ženy neočekává služba v armádě
 • zdravotní - ženy páchají méně sebevražd a méně kouří a pijí alkohol
 • fyziologické - ženský pohlavní hormon estrogen chrání ženy proti onemocněním srdce a oběhového systému; nízká hladina androgenu u žen je též výhodou

V celé populaci připadá 101,3 muže na každou stovku žen (zdroj 2001 World Almanac).
Již po první menstruaci je většina žen schopna otěhotnět a porodit dítě. Věda a odvětví lékařství, které se zabývá ženskými pohlavními orgány, se nazývá gynekologie. Menopauzy obvykle ženy dosáhnou kolem padesátého roku života, kdy jejich vaječníky přestanou produkovat estrogen a již nemohou otěhotnět.

Obecně ženy trápí tytéž nemoci jako muže, i když se vyskytuje několik nemocí, kterými trpí více nebo výhradně ženy a naopak (vlivem odlišné anatomie a fyziologie).

Menstruace je periodicky se opakující krvácení, které nastává u žen v rámci menstruačního cyklu.
Kromě lidí mají menstruační cykly jen velké opice, na rozdíl od estrálního cyklu u většiny druhů savců.

Menstruační krev se dříve nazývala čmýra, poněkud zastaralé je i označení perioda, obvyklé je označení měsíčky či v současnosti nejběžnější menzes, v lidové mluvě pak silně expresivně zabarvený výraz krámy. První menstruace se označuje jako menarche.
Termíny "menstruace" a "menses" pocházejí z latinského mensis (měsíc), které souvisí s řeckým mene (Měsíc) a souvisí s kořeny anglických slov month (měsíc) a moon (Měsíc) - odrážející fakt, že Měsíc též potřebuje asi 28 dní na oběh kolem Země. (Synodický lunární měsíc, perioda mezi 2 novými Měsíci trvá asi 29 a půl dne.) I když menstruační periody některých žen mohou odpovídat lunárnímu cyklu, neexistuje nutné spojení mezi lunárními měsíci a menstruačními periodami: ženy prokazují značnou variabilitu v délce jejich menstruačního cyklu, nicméně za průměrnou hodnotu normálního ovulačního cyklu ženy se obecně považuje 28 dní.

Menstruace je normální částí přirozeného cyklického procesu vyskytujícího se u zdravých žen mezi pubertou a koncem reprodukčního věku. Začátek menstruace nazývaný i menarche se vyskytuje průměrně ve věku 12 let, ale může nastoupit kdykoli mezi 8 a 16 lety. Poslední perioda - menopauza se vyskytuje obvykle ve věku 45 - 55 let. Odchylky od těchto hodnot vyžadují lékařskou prohlídku. Amenorea označuje prodlouženou absenci menses během plodného věku ženy z jiných příčin nežli těhotenství. Např. ženy s velmi nízkým tělesným tukem jako např. sportovkyně nebo anorektičky mohou přestat menstruovat. Přítomnost menstruace nedokazuje, že nastala ovulace a ženy, které nemají ovulaci, mohou mít menstruační cykly. Tyto anovulační cykly mají tendenci nastat méně pravidelně a mají větší variabilitu v délce cyklu.
V průběhu menstruačního cyklu se v sexuálně zralém samičím těle vyvine 1 vajíčko (příležitostně 2 i více, z nichž mohou vzniknout neidentická dvojčata či "vícerčata") a uvoľní se v době ovulace. Výstelka dělohy - endometrium - roste synchronně. Po ovulaci se výstelka změní a je připravena na potenciální uhnízdění oplodněného vajíčka a vznik těhotenství. Pokud nenásleduje oplodnění a těhotenství, děloha se zbaví výstelky a začne nový menstruační cyklus. Proces zbavování se výstelky se nazývá menstruace. Menstruace se navenek projevuje formou menses: základní část endometria (výstelky) a krevní produkty, které vycházejí z těla vaginu. Třebaže se tento krevní výtok obvykle označuje jako krev, složením se od žilní krve liší.
Toto krvácení znamená, že nezačalo těhotenství, třebaže ne jednoznačně, neboť někdy se může v raném stupni těhotenství krvácení vyskytnout. V zásadě však lze říci, že v plodném věku ženy vynechání menstruace indikuje těhotenství.
I když se délka cyklu může měnit, 28 dní se obecně považuje za průměrnou hodnotu normálního ovulačního cyklu ženy. Konvence považuje začátek menstruačního krvácení za začátek cyklu, proto první den krvácení se nazývá "prvním dnem cyklu". Menstruační cyklus lze rozdělit do 4 fází:
Různé nepříjemné symptomy vyvolané působením účastnících se hormonů a křečemi dělohy mohou předcházet nebo provázet menstruaci. Závažnější příznaky mohou zahrnovat značnou menstruační bolest (dysmenorhea), abdominální (břišní) bolest, migrénu, depresi a dráždivost. Některé ženy zažívají syndrom předmenstruačního stresu (PMS nebo premenstruační syndrom) - cyklickou klinickou entitu. Seznam a intenzita prožívaných potíží je individuální. Navíc i u jednotlivých žen se může intenzita symptomů měnit od cyklu k cyklu. Bolestivý průběh menstruace se často upraví po prvním porodu.
Ovulace je odborný lékařský termín označující okamžik, kdy dojde k uvolnění zralého vajíčka[1] z vaječníku.[2] Uvolněné vajíčko začne pomalu sestupovat vejcovodem k děloze pomocí pohybů řasinek výstelky vejcovodu. Pokud se během této cesty setká se spermií, dojde k jejich vzájemnému splynutí a oplodnění vajíčka. Vajíčko po ovulaci zaniká velmi rychle, může být oplodněno pouze v intervalu kratším než 24 hodin.[3] Spermie si však v ženském těle mohou uchovat oplodňovací schopnost i po dobu 3-5 dnů.[4] Součet životnosti spermiíí v těle ženy a životnosti vajíčka se nazývá tzv. plodné období.Plodné období (syn. plodné dny, angl. "fertile window", "plodné okno") menstruačního cyklu označuje dny, kdy pohlavní styk může vést k početí dítěte.
Biologicky plodné období ("plodné okno") cyklu trvá 6 dnů, zcela výjimečně déle; mimo ně se pravděpodobnost početí blíží nule.[1] Jeho délka je dána součtem životnosti vajíčka (přesněji řečeno doby, kdy si uchovává schopnost být oplodněno) a životnosti spermií (schopnosti oplodnit vajíčko).
Vajíčko po ovulaci zaniká velmi rychle, může být oplodněno pouze v intervalu kratším než 24 hodin.[2] Spermie si však v ženském těle mohou uchovat oplodňovací schopnost i po dobu 3-5 dnů,[1] pokud k tomu mají příznivé prostředí v podobě tzv. plodného (tj. tažného, vodnatého) hlenu děložního čípku.[3] (Otěhotnět lze proto i z pohlavního styku, k němuž došlo 5 dnů před ovulací.) Kvalita hlenu je proto lepším prediktorem početí než načasování pohlavního styku vzhledem k ovulaci.[3] Maximální pravděpodobnost početí při jednom pohlavním styku v plodném období se v závislosti na věku ženy i muže pohybuje přibližně mezi 30-50 %.[4]Menstruační tabu je rozšířené společenské tabu o menstruaci. Jeho součástí je nazírání na menstruaci jako na něco nečistého a nepříjemného. Toto menstruační stigma se vztahuje i na zmínky o menstruaci jak veřejně (v médiích a reklamě), tak v soukromí (mezi přáteli, v domácnosti a s muži).
Na základě výzkumu L. R. Williamse z roku 1983 se prokázalo, že se téměř všechny dívky domnívají, že by o menstruaci neměly mluvit s chlapci a více než třetina z nich se domnívala, že není vhodné o menstruaci mluvit s otcem.[1]
Různé kultury však mají postoj k menstruaci odlišný.

miley cirus

24. listopadu 2010 v 15:36 | kovca |  Videa

ewa farna

24. listopadu 2010 v 15:31 | kovca |  Videa


mám tu nějaké videa ale nevím jestli se vám budou líbit
prosim napiste mi nějaký komentář


justin bieber

20. listopadu 2010 v 15:08 | Koko |  Videa

marketa konvičková

20. listopadu 2010 v 14:50 | kovcakokokoko |  Videa

afrika

20. listopadu 2010 v 10:05 Mix článků
Jako tažní ptáci se po novém roce slétají do Afriky naši přátelé z českých nevládních organizací, aby pokračovali, či jen zkontrolovali stav projektů rozvojové spolupráce. Jsme na mladé lidi, kteří berou osud Afriky také za sv§j velmi hrdi, a na rezidenci vždy mají své "hnízdo", než se rozlétnou do všech koutů Keni. A v mezičase se snažíme jim napomáhat vlastními silami, jako např. uspořádáním mikulášské nadílky pro děti z několika nairobskýchslumů, kde působí Asante Keňa Lejly Abbasové. Každý dostal balíček, ale nejdříve musel Mikulášovi něco odrecitovat, nebo zazpívat. A že děti nepoznaly Marka Fuchse přestrojeného za Mikuláše ? Asi to bylo těmi pravými Anděli !Evropa bez bariér - otevřená spolupráci s Afrikou. Česká republika převzala od Francie předsednictví v Evropské unii. Na naše specifika a čím jsme se proslavili v Africe, jsme upozornili už v předstihu - na oslavě Státního svátku. Nechyběly ani tři škodovky, plzeňské pivo, české korále na keňských modelkách a přípitek z broušeného skla a společné zpívání Beskyde, Beskyde, které díky nácviku  hudebníka Josefa Fojty zvládl nejen příležitostný "Sbor České ambasády", ale i keňská skupina bubeníků Juakali Drummers. Největší úspěch však slavil pravý vlčnovský kroj, který doputoval od rodiny Plachých až do Nairobi !
Do Tanzanie se letí nad nejvyšší horou Afriky - Kilimandžárem. Její 5896 metrový majestát se přibližoval k okénku letadla hodně dlouhou chvíli. Když na něj vystupoval před sedmi lety kolega Adam Piňos, přivězl fotografii se zapíchnutou českou vlajkou do souvislé  sněhové pokrývky vrcholu. Od roku 1912, kdy se poprvé ledovec začal měřit, se změnšil 80 procent.A v roce 2020 má zmizet úplně.

Afrika je druhý největší kontinent po Asii s celkovou rozlohou přes 30 500 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi. Rozkládá se jižně i severně od rovníku z většiny na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány, na východě Indickým oceánem a na západě Atlantickým oceánem. Na severu se nachází Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy. V oblasti Suezské šíje je Afrika spojena s Euroasijskou deskou.
Velkou část Afriky tvoří pouště (Sahara, Kalahari), polopouště a savany. V centrální části Afriky se pak nachází deštný prales.
Afrika je přezdívaná jako černý kontinent vzhledem ke složení obyvatelstva, kterého zde žije více než miliardu obyvatel (2009), což je 15% celkové populace Země, kteří žijí v 54 státech. Dle moderních poznatků je Afrika pravděpodobně kolébkou, odkud vzešel člověk na svém tažení osidlování planety.Vtipy 1

19. listopadu 2010 v 15:20 | koko |  Vtipy
Přijde medvídek Pů do řeznictví a ptá se máte šunku prodavač odpoví ano máme tak medvídek Pů vytáhne rotačák, zastřelí prodavače a řekne, to máte za to prasátko

Do ordinace vstoupí blondýnka a doktor vidí, že má spálenou tvář: "Slečno, co se vám stalo?"
"Když jsem žehlila, zazvonil telefon, a tak jsem ho zvedla..."
Potom se blondýnka otočí a doktor si všimne, že má spálenou i druhou tvář: "A od čeho máte tohle?"
"Chtěla jsem zavolat doktora..."


Stojí dvě blondýnky na peronu a jedna se ptá: "Pane výpravčí, doveze mě tenhle vlak do Prahy?"
"Ne," zklame ji výpravčí. "Ten vás tam rozhodně nedoveze."
Zezadu se vynoří druhá blondýnka: "A mě jo?"


Baví se dvě blondýnky na letišti: "Já nechápu, jak vůbec můžou ti teroristé tak velké letadlo unést."
"Ty jsi ale koza! Vždyť oni ho neunášejí na zemi, ale ve vzduchu... Když je tááákhle malinké!"


Hrají dvě blondýnky hru, na co zrovna myslí. První se ptá: "Je to věc?"
Druhá odpovídá: "Ano."
"Dá se s tím telefonovat?"
"Šílíš, s popelníkem?!"

Jak si blondýnka zlomila nohu při hrabání listí? Spadla ze stromu.


Blondýnka dostane od blondýnky hodinky. Obdarovaná si je prohlíží a ptá se: "Děkuji, jsou krásné. Ale jdou?" Ta druhá na to: "Ne! Musíš je nosit!"


Přišla v Torontu blondýnka do banky a nechala se uvést k úředníkovi přes půjčky. Řekla mu, že jede obchodně do Evropy a potřebuje si na dva týdny půjčit 5000 dolarů. Úředník jí řekl, že banka potřebuje nějakou záruku, takže blondýnka mu předala klíčky od nového Rolls Royce. Auto bylo zaparkované u druhého chodníku, měla na něj papíry, všechno bylo v pořádku. Banka tedy souhlasila, že si ho vezme jako záruku půjčky. Prezident banky a všichni úředníci se pak od srdce zasmáli blondýnce, která dala Rollse za 250 000 dolarů jako záruku za půjčku 5000 dolarů. Jeden zaměstnanec auto odvezl a zaparkoval ho v garážích banky.
Po dvou týdnech se blondýnka objevila, zaplatila 5000 dolarů a k tomu 15,41 dolarů jako úrok.
Úředník se jí zeptal: "Slečno, jsme moc rádi, že jsme s vámi uzavřeli obchod a že všechno hladce proběhlo, ale stejně nám to vrtá v hlavě. Když jste byla pryč, trochu jsme si vás prověřili a zjistili jsme, že jste multimilionářka, takže nechápeme, proč jste si musela půjčit 5000 dolarů?"
Blondýnka na to: "Kde jinde v Torontu bych mohla zaparkovat na čtrnáct dní auto za 15,41 a po návratu bych ho tam našla?"


Přijde blondýnka v Německu do supermarketu a řiká: "Dvě tužkový baterie!"

Prodavačka na ní nechápavě zírá a ptá se: "Wie bitte?"

Blondýnka: "Néé, nabitý, co bych asi tak dělala s vybitejma?!"


POVÍDA PEPÍCEK TÁTOVI: HELE TATI PREDSTAV SI, ŽE ME CHTELA VCERA ZBÍT PARTA KLUKU. A PROC ??? PROTOŽE MÁM DLOUHÝ VLASY. A PROC JSI NEZACAL UTÍKAT? TATI VÍŠ JAK BLBE SE BEHÁ V LODICKÁCHPři biologii se ptá dětí paní učitelka, jaká znají slova označující mužské přirození.
Přihlásí se Evička: "Prosím, penis!"
Přihlásí se Martínek: "Prosím, pyj!"
Přihlásí se Pepíček: "Prosím,LEMROUCH!"
"Jak jsi na to přišel Pepíčku?" ptá se učitelka.
"Prosím, to je z Jiráska. Ve Starých pověstech českých píše, že Oldřich přijel za Boženou, sestoupil z koně, ona před ním poklekla a políbila lem roucha jeho!"Děti máte rádi babičku? Ptá se paní učitelka ve škole. Už ne, ozval se Pepíček. Už se nám přejedla.Pepíček křičí: "Mami, to maso je hrozně tvrdý!"
Maminka odpoví: "Mlč a jez, vždyť víš, že byl dědeček starej!"


Děti jdou z mateřskou školou do zologické zahrady a paní učitelka se jich vždycky ptá, co vidí. Až příjdou k zebrám a paní učitelka povídá:
Tak děti, co je tohle za zvířatko? No je to ze..., no je to ze... a Pepíček se ozve
Že by to byl Lenin?Jdou dva policajti po Václaváku a kdy tak přijdou ke koni, tak si všimnou hovna na podstavci. " Panebože, to tak přece nemůžeme nechat, s tím se musí něco udělat." A tak ten jeden sundá brigadýrku a milé lejno přikreje. O pár minut pozdějc se kolem potácejí dva "připravení " houmlesáci. " Hele vole, policajtská čepice.." Ten druhéj ji zvedne: "I s mozkem!"Jede v noci řidic kamionu přes les a najednou z křoví vyskočí malý červený trpaslík a mává rukama. Kamionista zastaví a trpaslík křičí:
"Já jsem malý, červený, zkurvený, teplý trpaslík a chci jíst."
Kamionista mu hodí bagetu a jede dál. Najednou z křoví vyběhne malý modrý trpaslík a křičí:
"Já jsem malý, modrý, zkurvený, teplý trpaslík a chci pít."
Kamionista mu hodí plechovku a jede dál. Najednou vidí mávat rukama malého zeleného trpaslíka. Kamionista se ho ptá:
"Co chceš ty malý, zelený, zkurvený, teplý
trpaslíku?"
"Vaše doklady!""Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice."
"No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce."
"Rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou?"

gynekologie

18. listopadu 2010 v 17:42 | koko |  Dívčí věci

Jak často, v jakém věku a co taková prohlídka obnáší

Preventivní prohlídky jsou vhodné u žen, které již dosáhly pohlavní zralosti a mají již pohlavní styk. V průměru se s preventivními prohlídkami začíná kolem osmnáctého až dvacátého roku věku a měly by být prováděny jednou za 6 až 12 měsíců, podle pokynů gynekologa. Horní věková hranice neexistuje.
Mnohé ženy bohužel s nástupem přechodu mají dojem, že již není třeba preventivní prohlídky absolvovat, opak je pravdou - s věkem stoupá riziko vzniku zejména onkologických onemocnění.
Rovněž ženy, které prodělaly operaci s odstraněním dělohy a vaječníků, zůstávají ženami a je tedy třeba, aby pravidelně navštěvovaly gynekologa (od řeckého slova gynaikos, tedy žena, nikoli děloha). I u žen, kterým byla odstraněna děloha je třeba pravidelně kontrolovat stav zevního genitálu, pochvy a prsů.
Preventivní prohlídky jsou pravidelné kontroly, jejichž účelem je včasný záchyt různých gynekologických onemocnění nebo stavů, z nichž některé by do budoucna mohly vyústit i v onkologická onemocnění. Jakékoli včas odhalené onemocnění jde snadněji a pohodlněji léčit. Stejně tak odstraněním rizik pro budoucí rozvoj onkologických onemocnění se žena vrací zpět mezi "zdravé ženy" bez vyššího rizika.
Občas se setkáváme v praxi s tím, že žena nenavštíví gynekologa z důvodu, "že by mohl na něco přijít". Často mají dlouholeté obtíže, které neřeší ve strachu, že"by to mohlo být něco vážného". V okamžiku, kdy takové pacientky přicházejí, většinou přinuceny prudkým zhoršením zdravotního stavu, bývá na konzervativní léčbu
často pozdě a častěji je nutné operační řešení.
Zásadním posláním preventivních prohlídek je hledisko onkologické - včasný záchyt, léčba a dosažení trvalého uzdravení, jinak řečeno - snížení nemocnosti i úmrtnosti.

Prohlídka ženského lékaře se skládá z:

 • Rozhovoru lékaře s novou pacientkou, při kterém se zjišťují údaje o její zdravotní historii - o výskytu závažných onemocnění v rodině, o zdravotním stavu rodičů a sourozenců, o operacích a vážnějších nemocech, které prodělala, o proběhlých těhotenstvích a gynekologických potížích. Tyto údaje se nazývají anamnéza neboli předchorobí a jsou velmi cenné pro každé další rozhodování.
 • Aspekce zevního genitálu a břicha detailním pohledem.
 • Prohlédnutí děložního čípku kolposkopem, což je v principu světelný mikroskop, kterým gynekolog prohlíží exaktně povrch děložního čípku a pátrá po podezřelých změnách tkáně. Pochva je při tomto vyšetření rozevřena nástrojem, který se jmenuje poševní zrcadla (specula). Zároveň se kontrolují poševní stěny. Na závěr se odebírá vatovou štětičkou stěr buněk z povrchu čípku (cytologie). Tento vzorek se odesílá do laboratoře, kde je zhodnocen pod mikroskopem. Cytologie dokáže definitivně určit riziko zhoubného onemocnění děložního čípku.
 • Palpačního (pohmatového) vyšetření, kdy je hodnocen tvar, velikost a pohyblivost dělohy, stav vejcovodů, vaječníků a přiléhajících orgánů. Jedna vyšetřující ruka je zavedena do pochvy, druhá prohmatává přes přední stěnu břišní.
 • Ultrazvuk je prováděn z důvodu prevencezměn na vaječnících a u žen po přechodu k určení výšky děložní sliznice (prevence karcinomu vaječníků a děložní sliznice). Rovněž je určena přesná velikostdělohy. Vyšetření se provádí buď přes přední stěnu břišní (abdominální sonda) nebo pochvou (vaginální sonda). Vaginální ultrazvukové vyšetřeníje přesnější zejména pro diagnostiku onemocnění vaječníků a děložní sliznice.
 • Prohlídka obou prsů a podpaží, poučení o výhodnosti samovyšetření. Žena, která své prsy dobře zná, bude lepším pozorovatelem změn ve svých prsech než její lékař!
  Pokud nemá pacientka zvýšené riziko pro vznik karcinomu prsu(například rodinný výskyt tohoto onemocnění po přeslici nebo nejasný nález při vyšetření a samovyšetření) a je mladší 45 let, je toto vyšetření dostačující.
Nad 45 let věku jsou vhodné rentgenové kontroly (mammografie) jednou ročně. Zdravotní pojišťovna hradí mammografii jednou za dva roky.
 • Doplňkem preventivní prohlídky u starších žen bývá navíc odběr krve na určení hladiny jaterních testů a krevních tuků (zejména u uživatelek hormonální substituční léčby po přechodu), u mladých žen užívajících antikoncepci se již kontrola jaterních testů neprovádí vždy, ale jen v těch případech, kdy je to třeba.
 • Rozhovor s pacientkou, zjištění jejích vlastních obtíží nebo obav a samozřejmě detailní vysvětlení výsledku prohlídky a případných následných kroků.

Jak často na gynekologii, pokud užívám hormonální antikoncepci, co se při tom sleduje

Pro uživatelky hormonální antikoncepce platí obecné zásady uvedené výše.
Má-li žena riziko jaterního poškození (například prodělala zánět jater, monukleozu, má rodinnou
zátěž, klinické obtíže) odebírají se navíc před začátkem a v průběhu užívání antikoncepce jaterní testy.
Pro zdravé uživatelky platí, že není třeba vyšetření jaterních testů ani před ani v průběhu užívání provádět, není-li pro to zvláštní důvod.

Kdy je ideální objednat?

Ideální doba pro preventivní vyšetření je po skončení menstruace, kdy je tělo
v jakémsi hormonálním klidu a výsledky vyšetření nejsou zkresleny. Navíc v tomto období bývá obecně nižší citlivost, vyšetření bude méně nepříjemné.

V kolika letech s preventivními prohlídkami začít?

Jak již bylo psáno výše, vhodným věkem pro první preventivní prohlídku je 18 až 20 let - v každém případě je prohlídka vhodná po zahájení intimního života.
POZOR: Je vhodné konzultovat již před prvním stykem gynekologa pro nasazení hormonální antikoncepce!


Premenstruační syndrom
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Premenstruační syndrom (také zvaný premenstruační stres či premenstruační tenze, zkratka PMS) je souhrn fyzických, psychologických a emocionálních symptomů týkajících se ženského menstruačního cyklu. Zatímco některými z těchto premenstruačních symptomů je v dětství postižena většina dívek (okolo 80 - 95 procent), dospělé ženy mohou zažívat symptomy, které jim "značným způsobem znepříjemňují některé aspekty života". Tyto symptomy jsou předvídatelné a objevují se pravidelně během dvou týdnů před menstruací. Jakmile začne krvácení, tyto symptomy zmizí. Okolo 14 procent žen ve věku 20 až 35 let jsou jimi tak zasaženo, že jim zabraňují pracovat či studovat. U některých žen jsou tyto příznaky tak silné, že jsou považovány za postižené. Tato forma PMS se nazývá premenstruační dysforická porucha (PMDD).

Příznaky PMS

* nesoustředěnost, únava
* tlak v podbřišku a křeče
* úzkost, přecitlivělost a návaly pláče
* lehká deprese, psychické vypětí
* podrážděnost, náladovost, zlost a vztek
* žaludeční potíže a zácpa
* změna sexuální touhy
* bolesti hlavy a kloubů, svalové křeče
* zvětšení a zvýšená citlivost prsou, bolestivé bradavky
* zvýšená chuť k jídlu, především chuť na sladké, nadměrná žízeň
* otoky kotníků a prstů
* zvýšená potřeba spánku


afrika2

18. listopadu 2010 v 17:39 | koko |  Mix článků
Adopce afrických dětí na dálku, zaměřená na podporu vzdělávání, elektřina ze slunce pro školy v Keni, mezinárodní síť osmi tisíc koordinátorů, každoroční ples Afrika v pražské Lucerně, Humanistické centrum na rovinu - to je jen malý výčet aktivit Dany Feminové. Když v roce 2001 hledala, kam zacílit větší projekt, poradila jí Faith Oguk, stipendistka, keňská studentka lékařské fakulty v Praze. O prázdninách ji vzala domů na západ Keni, kde navštívily ostrov Rusinga na Viktoriině jezeře. Spolu s obyvateli jedné vesnice si vysnili projekt komunitního centra, jemuž dali název OSTROV NADĚJE. A sen se postupně stával skutečností: škola, sirotčinec, školka, farma a zdravotnické centrum.
Na nemocnici s deseti lůžky, rentgenem, malým operačním sálem, laboratoří a ordinací praktického lékaře přispělo naše Ministerstvo zahraničních věcí. Slavnostní otevření s přestřižením pásky bylo velkou slavností nejen pro místní obyvatele, ale sjeli se na ni i zástupci dalších humanitárních projektů z celé Keni. Nechyběla ani Věrka, jak si v Praze kolegové medici počeštili jméno Faith, která se mezitím stala váženou dětskou lékařkou přednášející na univerzitě v Eldoret. A nechyběl ani Aleš Bárta z organizace ADRA a další vysněný projekt nemocnice v Itibo. Vzal s sebou studenty z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a paní doktorku Jarmilu Kliesčikovou z pražské Bulovky, kteří každoročně jezdí do Keni na praxi.
Celý článek Dity Fuchsové si přečtete v tištěné Xantypě......
ozvojová spolupráce může mít různé podoby, od mezinárodních miliardových projektů až po pomoc malých nevládních organizací. V Keni přicházíme do styku se všemi druhy, ale náš největší obdiv a podporu mají jedinci, kteří svým nápadem a úsilím změnili životy tisíců potřebných.

vtipy

18. listopadu 2010 v 17:38 Vtipy
9. listopadu 2010 v 17:02
Stařik nastoupí do taxíku. Mercedes vyrazí a dědek se ptá řidiče: "Na copak tam vpředu máte tu hvezdičku?" "Byl jste na vojně? To je zaměřovač, neco jako muska na pušce. Když se mi někdo dostane pred kapotu, zaměřim, buch... a je po něm!" Jedou dál, najednou strašná rána. Řidič se otočí, co se deje, dědek vzadu vyčítavě kývá hlavou: "Že prej zaměřovac... človece, vždyť vy jste toho cyklistu minul, jen taktak jsem ho stačil vzit dviřkama..."Jde pani parkem a vtom spatri jinou pani, jak drzi maleho chlapecka za nohy a mlati s nim o strom. Pristoupi k ni a povida: "Pani, copa to delate? Dyt tomu fakanovi spadne cepicka." "Starejte se vo sebe, pani, nespadne, ma ji pribitou!"


Pan prijde do restaurace a objedna si polevku, ve ktere najde dlouhy, mastny vlas. Okamzite si zavola cisnika a povida: "Pane vrchni, v polivce byl tenhle vlas!" "Jak je to jenom mozne?" podivi se vrchni. "Celemu personalu prece pri te uplavici vlasy vypadaly!"
Tati, přeložili mě do zvláštní školy. Výborně synku, když na to máš, tak studuj.


Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když zabijete jednu, kolik jich tam zbude?
Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí.

Student sklada zkousky. Profesor se pta: "Co nejvic zpusobuje poceni u cloveka?"
"Vase otazky" - odpovida student


Jede automobilista, když tu ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda je to pravda, že má tak rychlé kuře. "Ano, mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo velká stehýnka" - "A neprojevuje se to na chuti?" - "Nevím, ještě jsme žádné nechytili!"


potrat

18. listopadu 2010 v 17:35 Dívčí věci
10. listopadu 2010 v 14:53
POTRAT

Je z něj něj patrná ztráta,a to dokonce ta nejvyšší!
Potrat (lat. abortus, někdy počeštěný výraz aborce) je ukončení t
ěhotenství zánikem embrya nebo plodu před porodem Potrat je definován vyhláškou mynysterstva zdravotnictví čsr č. 11/1988 §4: Potratem se rozumí ukončení těhotenství
ženy, při němž:
Problémem této definice je, že nerespektuje úspěchy neonatologie. Protože je možné udržet při životě i velmi časně narozené plody, je v některých zemích potrat definován pouze stářím plodu. O potratu se pak hovoří při vypuzení plodu mladšího než obvykle 20 až 22 týdnů. K potratům dochází poměrně často, nicméně obvykle není potrat rozpoznán a žena jej pokládá za oddálenou menstruaci. Proto se odhady incidence potratů pohybují v rozpětí 10-50 % těhotenství.
Příčiny potratů
Čistě arbitrálně lze příčiny potratů rozdělit na příčiny na straně matky a příčiny na straně plodu.
příčiny na straně plodu
chromozomální porucha
genetická porucha
příčiny na straně matky
anomálie dělohy
interní onemocnění matky
infekce matky
úraz matky