.my icon↓↓(copy only with)

Duben 2011

Nevzdávám

28. dubna 2011 v 17:31 | kovcakokokoko |  Videa

Velikonoce

20. dubna 2011 v 0:00 | kovcakokokoko |  Mix článků
Amáme tu zase velikonoce...Velikonoce či pascha (z lat. Pascha < řec. πάσχα pascha < hebr. פֶּסַח‎‎ pesach přechod) jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem {Katechizmus katolické církve čl.1166-1171}, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben (viz Výpočet data Velikonoc). Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na "velkou noc", v níž byl Kristus vzkříšen.[zdroj?]
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50).[1] Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak spory 2. století o datum slavení Velikonoc a Velikonoční homilii Melitona ze Sard z 2. století. Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápají jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.
Předpokládané datum Ježíšovy smrti a vzkříšení

Přesné datum Ježíšovy smrti neznáme, avšak možností, mezi nimiž lze vybírat, příliš není. Isaac Newton došel svými výpočty roku 1733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30, 3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával přednost. Gerhard Kroll ve své knize Po stopách Ježíšových soudí, že nejpravděpodobnějším datem je 7. duben 30. Podle C. Humphreyse a W. D. Waddingtona (1990) v podvečer 3. dubna 33 v Jeruzalémě vyšel Měsíc v úplňku zčásti zatmělý; toto zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce. Tento údaj se shoduje s vyprávěním evangelií (Mt 27,45; Mk 15,33; Lk 23,44), takže toto datum (3. dubna 33) je velmi pravděpodobně dnem Kristovy smrti na kříži. Ježíšovo vzkříšení by pak připadalo na 5. dubna 33.

Velikonoce v katolické církvi

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 1. nikajský koncil. Podle nich připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna. Více viz výpočet data Velikonoc.
Velikonoce podle katolické tradice začínají vigilií Neděle Vzkříšení (která završuje velikonoční triduum Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty) a trvají padesát dní až do Letnic, slavnosti Seslání Ducha svatého. První týden Velikonoc se nazývá Velikonoční oktáv. 40. den Velikonoc je slavnost Nanebevstoupení, která připomíná Ježíšův výstup ze země do nebe a jeho oslavení u Otce.

Velikonoční symbolyVelikonoční beránekBeránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu s Bohem.


Velikonoční vajíčka malovaná barevným voskem z Jižních ČechDalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. V souvislostí s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat; důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.

Nenáboženské velikonoční tradiceHanácké kraslice, zdobené slámou
logo Wikicitátů


Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: "Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…"
Jestli dojde dříve na pomlázku nebo koledy záleží na situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky - odvozeno od pomlazení, tj omlazení. Proto muži používají mladé proutí s největším podílem "životní síly" kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak v Čechách nejsou tradicí hody ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda probíhala v průběhu roku vícekrát, ne jen v období velikonoc a jejím původním smyslem byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala "lepší" formou žebroty chudší části obyvatelstva.
Související informace lze nalézt také v článku Svatý týden.

Velikonoční zvyklosti v zahraničí

Question book-new.svgTento článek není ozdrojován a může obsahovat informace, které je třeba ověřit.
Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámeni, pomozte prosím vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů, které dokládají uvedená tvrzení.
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho amerických rodin mimo navstevy kostela se schazi kolem zdobení velikonočních vajíček v sobotu večer a jejich "lovu" v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti, až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Poirot Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i krabice od mléka bývají
potištěny příběhy s vraždami.Pro kluky

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.

Z Rakovnicka

Hody, hody doprovody,
dejte vejce červený!
Nedáte-li červený,
dejte aspoň bílý,
slepička vám nanese jiný
za kamny v koutku,
na vrbovým proutku.
Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej kohoutek.
Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni na věnce.
Paní jde z louky,
nese misku mouky,
bude jí maličko,
jistě přidá vajíčko
*
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
a já řekl ne, ne, ne.
Tam na břehu za potokem,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím, každým rokem
malovaná vajíčka.
*
Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?
*
Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.
Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek
*
Slepička běhá po dvoře,
Vajíčko se kutálí v komoře:
Slepička kdák, vajíčko křáp!,
Máte mi ho, panímámo, dát.
*
Já jsem malý koledníček, tetičko!
Přišel jsem si pro červený vajíčko.
Vajíčko je červený a koláče bílý,
jakpak je vám, panímámo, koledníček milý?
*
Ben, ben, ben
blechy ven
a vajíčka do košíčka
sem, sem, sem.
*
Vstávaj ráno Marijáno,
hned dostaneš našlaháno,
dávaj vajca,
vyplácaj sa.

Z valašsko-slováckého pomezí

Vstávaj ráno, Marijáno,
peč koláčky - zahýbáčky.
Vzkázal Karel aj Karlička,
abys dala tři vajíčka.
Jedno bílé, dvě červené,
to sú moje potěšené.
Nedáš-li mi kopu vajec,
vysadím ti muža na pec
a pacholka do komína,
bude černý jak tá sviňa!
*
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.

Z Moravy

Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte.

Z Hradecka

O srdce jediný,
propuk se čas,
dejte mi vajíčko,
sic přijdu zas,
červený nebo bílý.

Z Chodska

Dynovačka se čepejří,
ať mi má Andula nevěří,
poženeme se do dveří,
a ze dveří do kuchyně,
a z kuchyně šup do síně:
budeme se šlehat upřímně.

Z Třebíčska

Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.
*
Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej kohoutek.
Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni na věnce.
*
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce vyšlehám,
pentličky zamotám,
na pomlázku jim je dám.

Z jižní Moravy

Malované vajíčko,
to je moje srdéčko,
dávám Ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.
*
Na petrovských lukách
je pěkná růžička
a pěkné vajíčko
pro mého Jeníčka.
*
Komu já vajíčko daruju,
toho já upřímně miluju,
komu já vajíčko dám,
toho já ráda mám.
*
Kdo ho zdobil? Ten má rád.
Kdo ho dostal, ten je rád.
Za vajíčko malované
z velké lásky darované.

Z jižní Moravy

Mrskute, mrskute
jednó si v roku,
na Tobě poznáme
kdo keho má v oku.
*
Otloukej se, píšťaličko,
otloukej se mízo-lízo,
nebudeš-li se otloukati,
budu na tě žalovati.

Z Pardubicka

Bum bum bum,
dejte vejce
nebo rum!


Justin Bieber

14. dubna 2011 v 17:07 | kovcakokokoko |  stars

Justin Bieber


Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele.

Justin Bieber at Easter Egg roll.jpg
Justin Bieber
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele.
Justin Bieber
Justin Bieber at Easter Egg roll.jpg
Základní informace
Rodné jméno Justin Drew Bieber
Přezdívka JBiebs
Narození 1. března 1994 (17 let)[1]
Původ Kanada Stratford, Ontario, Kanada
Žánry Pop
R&B[2]
Povolání zpěvák, skladatel
Nástroje Zpěv, kytara, piáno, trumpeta, bicí
Aktivní roky 2007-současnost
Vydavatel Island, RBMG
Web Justin Bieber

Justin Drew Bieber (* 1. března 1994 Stratford, Ontario, Kanada) je kanadský pop/R&B zpěvák, kterého uvedl ve známost internetový videoportál YouTube.[3] Na tomto portálu byl objeven svým aktuálním manažerem Scooterem Braunem. Poté odletěl do Atlanty za R&B zpěvákem a textařem Usherem. Zanedlouho podepsal nahrávací smlouvu s Island Records.[4]

Bylo mu 12 let, když si poprvé zkusil účast na pěvecké soutěži ve Stratfordu kde získal druhé místo.[4] Umí hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. Jeho matka začala nahrávat videa svého syna na YouTube, aby rodině a svým blízkým umožnila shlédnutí různých coververzí, např. od umělců jako je Stevie Wonder, Michael Jackson, Chris Brown a podobně. Netrvalo to dlouho a brzy se mu ozvala společnost Rapid Discovery Media, která mu nabídla pomoc s účetnictvím, střihem a produkcí jeho videí na MySpace a YouTube.

Ke konci roku 2009 vydal svoji první studiovou nahrávku nazvanou My World (jedná se pouze o EP). Pilotní singl z alba je song One Time. Tato píseň byla velice úspěšná, dostala se na 12. místo v Canadian Hot 100 a na 17. místo na Billboardu Hot 100.[5][6] Získala také platinové ocenění jak v Kanadě tak i v USA.[7][8] Deska rovněž obsahuje ještě jeden singl a dvě písně určené pro iTunes. Album My World se úspěšně prodávalo a stalo se v USA platinové (1000 000+).[9]
Obsah


* 1 Diskografie
* 2 Knihy
* 3 Filmy
* 4 Reference

Diskografie

* My World (2009) - EP
* My World 2.0 (2010)
* My World Acoustic (2010)

Knihy

Svoji autobiografii vydal v knižní podobě - název nese My Story (česky:Můj příběh). V České republice se tato kniha bude prodávat příští rok.
Filmy

První film o něm se jmenuje Never Say Never. V českých kinech má být uveden v dubnu 2011.
Reference

1. ↑ ANDERSON, Kyle. Justin Bieber Joins The Ranks Of Youngest 'SNL' Performers. Parametr "periodikum" je povinný!, 22 February 2010. Dostupné online [cit. 24 February 2010]. Chybí povinný parametr: V šabloně {{Citace periodika}} je nutno určit zdrojové "periodikum" odkazu!
2. ↑ COLLAR, Matt. allmusic ((( Justin Bieber > Overview ))) [online]. Macrovision Corporation, [cit. 2009-10-21]. (Allmusic.) Dostupné online.
3. ↑ HERRERA, Monica. "Time" is right for teen singer Justin Bieber. Parametr "periodikum" je povinný!, 2009-07-19. Dostupné online [cit. 2009-07-22]. Chybí povinný parametr: V šabloně {{Citace periodika}} je nutno určit zdrojové "periodikum" odkazu!
4. ↑ a b MITCHELL, Gail. Usher Introduces Teen Singer Justin Bieber [online]. 2009-04-28, [cit. 2009-07-23]. (Billboard.) Dostupné online.
5. ↑ Canadian Hot 100 [online]. acharts.us, July 25, 2009, [cit. 2009-07-31]. (Billboard.) Dostupné online.
6. ↑ Pietroluongo, Silvio. Britney Spears, Justin Bieber Score Top Hot 100 Debuts [online]. 2009-10-15, [cit. 2009-12-31]. (Billboard.) Dostupné online.
7. ↑ ANDERSON, Kyle. Justin Bieber Goes Platinum in Canada, Preps Second Single [online]. 2009-09-28, [cit. 2010-02-01]. (MTV.com.) Dostupné online.
8. ↑ Justin Bieber RIAA Singles Certification [online]. RIAA, [cit. 2010-02-01]. Dostupné online.
9. ↑ Justin Bieber RIAA album certifications [online]. RIAA, [cit. 2010-01-11]. Dostupné online.

Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu
Justin Bieber


Avril Lavigne

14. dubna 2011 v 17:02 | kovcakokokoko |  stars

Avril Lavigne

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Avril Lavigne
Avril Lavigne v roce 2008
Avril Lavigne v roce 2008
Základní informace
Rodné jméno Avril Ramona Lavigne
Narození 27. září 1984
Belleville, Kanada
Původ Kanada Kanada
Žánry Pop punk
Pop rock
Alternativní rock
Povolání zpěvačka, skladatelka, herečka, módní návrhářka a filantropka
Nástroje zpěv, elektrická kytara, akustická kytara, klavír, bicí
Aktivní roky 1998 - současnost
Vydavatel Arista, RCA
Web www.avrillavigne.com

Avril Ramona Lavigne (* 27. září 1984, Belleville, Ontario, Kanada) je kanadská rocková zpěvačka a držitelka ceny Grammy. Ačkoliv jsou její rodiče francouzského původu, Avril francouzsky nemluví. V roce 2006 byla zařazena časopisem Canadian Business Magazine na sedmou příčku žebříčku nejvlivnějších Kanaďanů v Hollywoodu.


* 1 Dětství
* 2 Hudební kariéra
o 2.1 Let Go (2000 - 2003)
o 2.2 Under My Skin (2004 - 2005)
o 2.3 The Best Damn Thing (2006 - 2008)
o 2.4 Goodbye Lullaby (2008 - současnost)
* 3 Ostatní činnost
o 3.1 Abbey Dawn
o 3.2 Kosmetika
o 3.3 Filmová kariéra
+ 3.3.1 Filmografie
* 4 Osobní život
* 5 Charita
* 6 Doprovodná kapela
o 6.1 Současní členové
o 6.2 Bývalí členové
* 7 Diskografie
o 7.1 Alba
o 7.2 DVD - Live Koncerty
o 7.3 Singly
* 8 Odkazy
o 8.1 Reference
o 8.2 Externí odkazy
Dětství

Narodila se v Belleville v Ontariu v Kanadě manželům Judith-Rosanne "Judy" (rozené Loshaw) a Jean-Claude Lavigne. Jméno Avril vybral její otec, který je francouzského původu, podle francouzského slova pro duben - avril.[2] Avril má ještě staršího bratra, Matthewa, a mladší sestru, Michelle.[3] Avril začala se zpěvem velmi brzy, už ve dvou letech zpívala s matkou kostelní písně. Když bylo Avril pět, přestěhovala se rodina se do města Napanee.[4]

V roce 1998 vyhrála rádiovou soutěž[5], kde hlavní cenou byla možnost zazpívat si s Shaniou Twain. Při jejím koncertě v Corel Centre (nyní Scotiabank Place) v Ottawě pak zazpívala píseň What Made You Say That?.[6][7]

Během svého vystupování s Lennox Community Theatre upoutala Avril pozornost místního folkového zpěváka Steva Medda (příbuzný vlivného kanadského novináře Bena Medda), který ji pak pozval, aby se s ním podílela na písni Touch the Sky na jeho albu Quinte Spirit (vyšlo 1999). Na jeho dalším albu, My Window to You, které vyšlo rok na to, pak Avril zazpívala písně Temple of Life a Two Rivers.

Když zpívala coververze country písní v knihkupectví v Kingstone v Ontariu, všiml si jejího potenciálu manažer Cliff Fabri, který pak poslal videa Avriliných domácích vystoupení několika vlivným lidem z hudebního průmyslu. Mark Jowett, spoluzakladatel kanadské manažerské firmy Nettwerk, byl jednou z oněch vlivných osob a Avriliny karaoke nahrávky pořízené ve sklepě se mu zalíbily. Domluvil proto Avril spolupráci s manažerem Peterem Zizzo, se kterým pak pracovala v létě 2000 v New Yorku a napsala zde song Why?. Při dalším pobytu v New Yorku si jí už všimla společnost Arista Records a podepsala s ní smlouvu. Šestnáctiletá Avril tak dostala příležitost pracovat na svém první albu.[8][9]
[editovat] Hudební kariéra
[editovat] Let Go (2000 - 2003)

Let Go vyšlo 4. července 2002 a umístilo se na druhém místě v americkém žebříčku Billboard a na prvním místě v žebříčcích v Austrálii, Kanadě a Velké Británii. To z ní učinilo nejmladší sólovou umělkyni, která se něco takového v Británii povedlo.[10] (V roce 2003 její rekord překonala Joss Stone). Měsíc po vydání už bylo album multiplatinové, o dva týdny později trojnásobně platinové a po šesti měsících dokonce čtyřnásobně platinové. Celosvětově se ho prodalo 16 milionů kusů.[11]

Z alba byly vydány čtyři singly. Píseň Complicated se dostala v Austrálii na první místo, v americké hitparádě U.S. Hot 100 na druhé místo a v Kanadě se stala nejlépe prodávaným kanadským singlem roku 2002. Avril Lavigne překonala rekord Natalie Imbruglie, když se jí podařilo udržet singl Complicated na prvním místě v hitparádě Contemporary Hit Radio jedenáct týdnů v kuse. Následující singly Sk8er Boi a I'm With You se dostaly v americkém žebříčku do první desítky, I'm With You pak i do první desítky ve Velké Británii a Losing Grip bodoval v Top 10 na Tchaj-wanu a v Top 20 v Chile.[12]

Za song Complicated získala Avril cenu za Nejlepšího nového umělce (Best New Artist) na MTV Video Music Awards 2002.[13] Na Juno Awards 2003 proměnila čtyři ze šesti nominací a byla jí také udělena cena World Music Award za nejlépe prodávaného kanadského umělce na světě. Obrovským úspěchem bylo v roce 2003 i osm nominací Grammy, včetně kategorie Nejlepší nový umělec (Best New Artist) a Skladba roku (Song of the Year) za Complicated (2003).[14]
[editovat] Under My Skin (2004 - 2005)
Avril Lavigne při vystoupení v Praze

Její druhé album Under My Skin vyšlo 25. května 2004 v USA. Tam se okamžitě umístilo na prvním místě, stejně jako ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii, Kanadě, Mexiku, Argentině, Španělsku, Irsku, Thajsku, Koreji a Hong Kongu. V USA se ho prodalo v prvním týdnu prodeje přes 380 000 kusů.[15] Avril u většiny písní spolupracovala s kanadskou písničkářkou Chantal Kreviazuk, na některých písních se podíleli i Ben Moody (bývalý člen Evanescence), Butch Walker a její bývalý kytarista Evan Taubenfeld. Manžel Chantal Kreviazuk, Butch Walker a Don Gilmore album produkovali.

Úvodní singl Don't Tell Me se dostal na první místo v Argentině a Mexiku, ve Velké Británii do top 5 a do top 10 v Austrálii a Brazílii. Singl My Happy Ending se dostal do americké top10 a stal se tak jejím třetím největším hitem v USA. Třetí singl "Nobody's Home" se nedostal ani do top 40. Čtvrtý singl He Wasn't se ve Velké Británii dostal na 23. místo a na 25. v Austrálii a v USA nebyl jako singl vydán. Ani u poslední vydaného singlu, Fall to Pieces, se už úspěch prvních singlů z tohoto alba neopakoval.[16]

Na World Music Awards 2004 získala Avril dvě ceny: za nejlepšího poprockového umělce a za nejlépe prodávaného kanadského umělce roku. Získala pět nominací na ceny Juno Award 2005, z nichž následně tři vyhrála. Na 18. udělování cen Nickelodeon Kids' Choice byla oceněna cenou za neojblíbenější zpěvačku (Favorite Female Singer).[17] Avril napsala společně s Matthewem Gerardem píseň Breakaway pro Kelly Clarkson a ta se pak objevila na soundtracku k filmu Deník princezny 2 a na albu Kelly, které dostalo také název Breakaway.

Vydala se na turné Live and by Surprise po 21 městech v USA a Kanadě na propagaci alba Under My Skin. První zastávkou byl Minneapolis a Avril vystupovala zásadně jen po obchodních domech a každé vystoupení se skládalo z krátkých akustických programů. Doprovázel ji její kytarista Evan Taubenfeld. Vystoupení bylo oznámeno nejdříve dva dny před ním. Turné bylo velmi úspěšné.

Většinu roku 2005 byla na turné a rozjížděla svou hereckou a modelingovou kariéru. Vystoupila na zimní olympiádě 2006 v italském Turíně s písní Who Knows při oficiálním předávání "štafety" zimních her Kanadě, kde se olympijské hry budou konat v roce 2010.[18]
The Best Damn Thing (2006 - 2008)

Třetí album Avril, The Best Damn Thing vyšlo v dubnu 2007. Produkovali ho Dr. Luke, její manžel Deryck Whibley, Rob Cavallo, Butch Walker a ona sama. Travis Barker byl na albu bubeníkem. Svůj rádiový debut si album odbylo v rádiu "Hot 89.9" v Ottawě 14. dubna 2007 v 6 hodin odpoledne. Na svém profilu na MySpace prozradila, že prvním singlem bude píseň Girlfriend a že má vyjít 29. ledna, ale toto datum se posunulo kvůli vzrůstající rádiové popularitě singlu Keep Holding On.[19] Singl Girlfriend měl nakonec premiéru 26. února. Debutoval v hitparádě Billboard Hot 100 na pátém místě. To je její nejlepší singlový debut a na internetu se ho prodalo přes 122 000 kusů v internetovém obchodě iTunes. Girlfriend také debutoval na třetím místě v hitparádě Billboard's Top Digital Songs, do které se Avril tak dostala podruhé (jejím prvním singlem, který v hitparádě bodoval, byl zmíněný Keep Holding On). Píseň Girlfriend má refrén nazpívaný v osmi různých jazykových verzích. Nazpívala ho ve španělštině, portugalštině, mandarinské čínštině, japonštině, italštině, němčině, francoužštině a samozřejmě v angličtině. Dalšími úspěšnými singly z alba The Best Damn Thing byly písně When You're Gone a Hot. V březnu 2008 vyrazila Avril na turné The Best Damn Tour, aby podpořila prodej vého alba. Ve stejném měsíci se také objevila už podruhé v kariéře na obálce časopisu Maxim.[20] V srpnu měla účinkovat v Kuala Lumpur, ale malajská islamistická opoziční strana Pan-Malaysian Islamic Party, chtěla koncert zakázat, jelikož Avriliny pohyby na pódiu jsou prý "příliš sexy" a koncert, který se měl konat dva dny před malajským Dnem nezávislosti, který se slaví 31. srpna, by prý propagoval špatné mravy.[21]
Avril během rozhovoru na konci roku 2006
Goodbye Lullaby (2008 - současnost)

V listopadu 2008, měsíc po skončení turné The Best Damn Tour, začala Avril nahrávat ve svém studiu skladbu Black Star[22], která byla napsána pro propagační kampaň k jejímu stejnojmennému parfému.[23] V červenci 2009 bylo pro nové album nahráno devět písní[24], včetně skladeb Fine, Everybody Hurts a Darlin. Několik tracků napsala Avril už dříve, např. Darlin byla druhou skladbou, kterou Avril napsala jako patnáctiletá, když žila v Napanee v Ontariu. Avril o albu řekla, že je o "životě". "Nědělá mi problém napsat song, ve kterým si budu dělat srandu z kluků nebo se do nich pořádně obuju, ale sednout si a upřímně psát o něčem, co je mi blízký, o něčem, čím jsem si prošla, to je úplně něco jinýho,"[25] svěřila se zpěvačka. Od alba, které bude z velké části akustické[26], se čeká, že se na něm Avril vrátí ke svému starému hudebnímu stylu. Podle Avril jsou písně na albu naprosto odlišné od její předchozí tvorby s výjimkou hlavního singlu What the Hell, "jsem teď dospělejší, což se musí nějak projevit i v mojí hudbě, už to nebude jen pop-rock".[27]

V lednu 2010, během práce na novému albu, si Avril odskočila ke spolupráci se společností Disney a vytvořila pro ni kolekci oděvních designů inspirovaných filmem Tima Burtona Alice in Wonderland. Požádala vedení Disneyho, jestli by nemohla pro film napsat píseň a tak vznikla skladba Alice[28], která ve filmu zazněla při závěrečných titulcích.[29] a objevila se in soundtracku Almost Alice[30]

Během koncertu v rámci závěrečného ceremoniálu XXI. zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru zazpívala Avril své písně My Happy Ending a Girlfriend.[31] Přestože si nesmírně vážila toho, že mohla na koncertu účinkovat, litovala, že se kvůli němu nemohla zúčastnit hokejového zápasu mezi Spojenými státy a Kanadou, "drželi nás všechny pod zámkem. Z bezpečnostních důvodů jsme nesměli z našich karavanů ani na krok".[32]

Oficiální uvedení alba na trh bylo několikrát odloženo. "Píšu si svoji vlastní hudbu a tak mi trvá dýl, než dám všechny nahrávky dohromady, protože ty věci musím nejdřív prožít, abych měla o čem psát"[33][34], zdůvodnila Avril opakované odklady, zároveň dodala, že teď má dost materiálu na dvě desky.[35] V lednu uvedla pro časopis Maxim, že album

1. REDIRECT Goodbye Lullaby

bylo hotové za dva a půl roku[36] a dodala, že důvodem zdržení byla její nahrávací společnost, jelikož dokončené bylo ve skutečnosti už rok.[37] Goodbye Lullaby by se mělo na pultech objevit 8. března.[38] Hlavní singl, What the Hell, měl premiéru 31. prosince v programu Dick Clark's New Year's Rockin' Eve.[39]

V prosinci 2010 vydala americká zpěvačka Miranda Cosgrove píseň Dancing Crazy, kterou napsala Lavigne, Max Martin a Shellback. Martin skladbu zároveň i produkoval. Spekuluje se, že tento track být původně určen pro album Goodbye Lullaby, ale nakonec s jeho použití sešlo.[40]

V lednu 2011 vydala zpěvačka první singl z Goodbye Lullaby s názvem What the hell.
Ostatní činnost
Abbey Dawn

V červenci 2008 navrhla Avril vlastní řadu oblečení[41], které pojmenovala Abbey Dawn, podle přezdívky, kterou měla v dětství.[42] Exkluzivním prodejcem této značky jsou v Americe obchodní domy Kohl′s. Oblečení je určené pro mladé obdivovatelky Avrilina stylu - častým motivem jsou lebky, zebří pruhy a motivy hvězd v kombinaci s tmavě fialovou, sytě růžovou a černou. Lavigne, která některé kusy ještě před oficiálním uvedením na trh sama při svých koncertech oblékla, zdůraznila, že značce nepropůjčila jenom jméno: "Já jsem ten, kdo oblečení navrhuje. Pro mě je nejdůležitější, aby bylo zpracování kvalitní a aby všechno dobře padlo, takže si každý kus osobně vyzkouším a až potom schválím."[43]
Kosmetika

V roce 2009 se Avril spojila se společností Procter & Gamble Prestige a vydala s jejich pomocí svůj první parfém s názvem Black Star. Jeho oficiální uvedení na trh bylo oznámeno na webových stránkách zpěvačky 7. března 2009, v Evropě se objevil však až v létě a v Kanadě a USA ještě o něco později.[44] Parfém, který v sobě spojuje jemné tóny růžového ibišku, černé švestky a tmavé čokolády je prodáván ve flakónu ve tvaru hvězdy. Druhý parfém, Forbidden Rose, byl uveden na trh v červnu 2010.[45] Tentokrát se v něm snoubily tóny červeného jablka, broskve, černého pepře, lotosového květu, otočníku, santalového dřeva, pralinek a vanilky.[45] Děj reklamního spotu, který byl k propagaci parfému vyroben, se odehrává v temně gotické zahradě[46], do které vejde Avril a nalezne zde purpurovou růži.[47] Flakon Forbidden Rose, jehož vršek zdobí tmavá růže, je vyveden v kombinaci purpurové a černé se stříbrnými odlesky. Představení třetí vůně je naplánováno na rok 2011.[48]
Filmová kariéra

Avril Lavigne se také zajímá i o účinkování ve filmech a seriálech. První televizní roličku dostala v role 2002 v jedné z epizod seriálu Sabrina, mladá čarodějnice, kde se svou kapelou zahrála píseň Sk8er Boi ve scéně v nočním klubu. Podobnou roli dostala i ve filmu z roku 2004 Divoká jízda (Going the Distance). Hlavní hrdinové do sebe vrazí v zákulisí MuchMusic Video Awards po tom, co Avril odehraje svoji skladbu Losing Grip.

Role v celovečerních filmech si Avril vybírá opatrně a na začátku cíleně hledala malé příležitosti. Po úspěšném konkurzu dostala malou roli ve filmu z roku 2007 Osobní spravedlnost (The Flock).[49] Scéna se natáčela v Novém Mexicu a Avril si v ní zahrála Beatrice Bell, přítelkyni hlavního podezřelého. Ve filmu se objevila po boku Claire Danes a Richarda Gerea. Přestože se zmíněná scéna natáčela už v roce 2005, film se nakonec vůbec nedostal do amerických kin a v zahraničí se objevil až ve zmiňovaném roce 2007. Z toho důvodu tak nemůžeme o tomto filmu mluvit jako o Avrilinu debutu. V kinech se totiž rok před Osobní spravedlností objevil jiný film, ve kterém účinkovala, byť jen hlasem. Za plotem byl natočený podle podle na stejnojmenném kresleném seriálu a Avril v něm namluvila postavu vačice Heather. Film měl premiéru 19. května 2006 a jenom během prvního víkendu vydělal 38 miliónu dolarů. Celosvětové tržby se vyšplhaly na 336 miliónů dolarů.[50]

V roce 2006 se v kinech objevil ještě jeden film, ve kterém si Avril zahrála. Film Fast Food Nation byl natočen podle knihy Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal.[51] Fiktivní adaptace, kterou natočil režisér Richard Linklater, sleduje cestu hamburgerů kontaminovaných kraví stolicí až k počátku jejich cesty na americký talíř - na jatka.[52] Lavigne zde hraje roli středoškolské studentky, která bojuje za osvobození krav.[53] Film měl premiéru 17. listopadu 2006 a zůstal v kinech jedenáct týdnů. Celosvětově vydělal dva milióny dolarů.[54]

Za plotem i Fast Food Nation byly promítány na filmovém festivalu v Cannes. Avril do Cannes přijela a v rozhovoru řekla, že je poctěna tím, že se může festivalu účastnit a že je pyšná na svou práci. Na otázku, zda se hodlá dál věnovat filmové kariéře, odpověděla, že nechce nic uspěchat a že si chce počkat na ty "pravé role v těch pravých filmech".[55] V srpnu 2006 byla časopisem Canadian Business umístěna na sedmé místo jeho výročního seznamu nejmocnějších kanadských celebrit v Hollywoodu. Pořadí bylo sestaveno na základě porovnání honorářů, četnosti vyhledávání dané celebrity na internetu a zmínkách v televizi a v tisku.[56]
Filmografie

* 1996 - Sabrina, mladá čarodějnice, role sama sebe;
* 2004 - Divoká jízda (Going the Distance), role sama sebe;
* 2006 - Za plotem (Over the Hedge), role Heather;
* 2006 - Fast Food Nation, role Alice;
* 2007 - Osobní spravedlnost (The Flock), role Beatrice Bell;
* 2012 - Doba ledová - Kontinentální drift, role Shelly.
Osobní život

Říkalo se, že je Avril vegetariánka. Nedávno však v jednom interview řekla, že už se za vegetariánku označovat nebude "pro případ, že by ji někdo přistihl, jak jí maso".

Když byla ještě teenager, chodila v Napanee do restaurace La Pizzeria. V dokumentu Under My Skin Bonez Documentary na sebe prozradila, že jejím oblíbeným jídlem je pizza s olivami. Příliš si ji však nedopřává, protože pizza není dobrá pro její hlas. La Pizzeria se na počest své slavné návštěvnice rozhodla tento druh pizzy po Avril pojmenovat. To však není všechno. Pro fanoušky je zde také připravená návštěvní kniha, do které mohou napsat Avril jakýkoliv vzkaz. Vždy, když pak zpěvačka přijede do Napanee navštívit rodiče, nezapomene si zanechané vzkazy vyzvednout.[57]

Avril má na levém zápěstí vytetovanou hvězdu. Stejnou má i její kamarád a spolupracovník Ben Moody. Na konci roku 2004 si nechala na pravé zápěstí vytetovat malé růžové srdce s písmenem D - podle křestního jména svého tehdy manžela Derycka Whibleyho, se kterým si také koupila v Beverly Hills dům.[58]

Byla spojována se svým bývalým kytaristou Evan Taubenfeld, i když s ním ve skutečnosti nikdy nechodila. Evan ji přesto stále považuje za "nejdražší kamarádku na světě", jak řekl na svých oficiálních stránkách. V jednom rozhovoru pro časopis J-14 řekla, že svou první pusu dostala ve 14 letech. V časopise M z roku 2003 byl článek o tom, že bývalý přítel Avril prodává její milostné dopisy na eBay.[59]

V únoru 2004 začala chodit s Deryckem Whibleym, hlavním zpěvákem skupiny Sum 41. V červnu 2005 požádal Deryck Avril o ruku na dovolené v Benátkách.[60]

Původně chtěla mít Avril "rock n' rollovou svatbu v goth stylu", ale později přiznala, že měla trochu obavy jít proti tradici. "Už od dětství jsem snila o dni, kdy se budu vdávat. Musím mít na sobě bílou... Lidé si mysleli, že se budu vdávat v černých šatech a taky bych to asi udělala, jenže pak jsem si uvědomila, že bych se nechtěla dívat po dvaceti letech na svoje svatební fotky a říkat si, proč jsem proboha vypadala takhle."[61]

Vzali se v sobotu 15. července 2006 v kalifornském pobřežním městě Montecito. Ceremoniál začal v 5 hodin odpoledne a trval 20 minut.[62] Avril na sobě měla šaty od návhrářky Very Wang a Deryck oblek od Huga Bosse. Svatby se zúčastnilo asi 110 hostů. Jako jejich svatební píseň si zvolili Iris od skupiny The Goo Goo Dolls.

V září 2009 se po téměř čtyřech letech rozešli.
Charita

Avril se zapojuje do množství charitativních aktivit např. Make Some Noise, Amnesty International, Erase MS, AmericanCPR.org, Camp Will-a-Way, Music Clearing Minefields, U.S. Campaign for Burma, Make-a-Wish Foundation a War Child.[63] Objevila se také v kampani řetězce obchodů ALDO, jejíž výtěžek byl určen pro nadaci Youth AIDS. V roce 2007 se zúčastnila koncertu Unite Against Aids na podporu Unicef, který ALDO pomohl uskutečnit. Koncert se konal z v Bell Centre v Montrealu.[64] V listopadu 2010 se Avril zůčastnila setkání Clinton Global Initiative.[65]

Během svého turné v roce 2005 spolupracovala Avril s neziskovou organizací Reverb, která bojuje za udržitelnost životního prostředí. Na albu Peace Songs, které připravila organizace War Child, nazpívala coververzi písně Knockin' on Heaven's Door a předělávkou Imagine od Johna Lennona přispěla na albu Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur. Druhé zmíněné bylo vydáno 12. června 2007 na podporu kampaně, kterou se Amnesty International snažila zmírnit krizi v Dárfúru.

Avril roku 2010 založila vlastní nadaci (The Avril Lavigne Foundation). Nadace Avril Lavigne R.O.C.K.S. na podporu dětí a mládeže žijící s vážným onemocněním a zdravotním postižením. Název je složen z počátečních písmen pěti cílů, které si nadace vytyčila:

Respect (respekt): Respektovat potřeby všech dětí a mládeže, bez ohledu na jejich situaci, a podpořit ostatní, aby dělali totéž. Opportunity (příležitost): Vytvořit příležitost pro děti a mládež se závažným onemocněním nebo zdravotním postižením, aby následovali svoje sny. Choices (možnosti): Nabídnout možnosti volby, tak aby děti a mládež viděla, že mají mnoho možností v životě, a ne jen jediný způsob, definovaný jejich situaci. Knowledge (informovanost): Informovat o tom, co je možné pro děti, mládež a jejich rodiny prostřednictvím nového programu, které bude nadace Avril Lavigne podporovat a pomáhat rozšiřovat. Strength (síla): Dát dětem a jejich rodinám sílu čelit jejich každodenním problémům.
Doprovodná kapela
Současní členové

* Mark Spicoluk - baskytara, vokály (od r. 2007)
* Matthew Braun - bicí, vokály (od r. 2007)
* Stephen Anthony Ferlazzo Jr. - klávesové nástroje, vokály (od r. 2007)
* Jim McGorman - kytara, vokály (od r. 2007)
* Devin Bronson - hlavní kytara, vokály (od r. 2004)
* Sofia Toufa - vokály, tanečnice (od r. 2007)
* Lindsey Blaufarb - vokály, tanečnice (od r. 2007)

Bývalí členové

* Mark Spicoluk - baskytara, vokály (srpen 2002 - září 2002)
* Jesse Colburn - kytara (2002 - říjen 2003)
* Evan Taubenfeld - hlavní kytarista, vokály (2002 - září 2004)
* Craig Wood - kytara, vokály (2003 - leden 2007)
* Matt Brann - bicí (2002 - únor 2007)
* Charlie Moniz - baskytara (2002 - únor 2007)

Diskografie
Alba

* Let Go (2002)
* Under My Skin (2004)
* The Best Damn Thing (2007)
* Goodbye Lullaby (2011)

DVD - Live Koncerty

* The Best Damn Tour DVD Toronto (2008) - DVD

Singly

Čísla jsou nejvyšší umístění v dané zemi (CZ - Česko, CAN - Kanada, UK - Velká Británie), nejvyšší české umístění je založeno na hitparádě IFPI

* z alba Let Go
o 2002 "Complicated" CZ-3. CAN-1. USA-2. UK-3.
o 2002 "Sk8er Boy" CZ-5. CAN-1. USA-10. UK-8
o 2002 "I'm With You" CZ-11. CAN-1. USA-4. UK-7.
o 2003 "Losing Grip" CAN-1. USA-64. UK-22.

* z alba Under My Skin
o 2004 "Don't Tell Me" CZ-23. CAN-1. USA-22. UK-5.
o 2004 "My Happy Ending" CZ-5. CAN-1. USA-9. UK-5.
o 2004 "Nobody's Home" CZ-80. CAN-1. USA-41. UK-24.
o 2005 "He Wasn't" CZ-64. CAN-1. UK-23.
o 2005 "Fall to Pieces" - jen v USA

* z alba The Best Damn Thing
o 2007 "Girlfriend"
o 2007 "When You´re Gone"
o 2008 "Hot"
o 2008 "The Best Damn Thing"

* z alba Almost Alice
o 2010 "Alice" soundtrack k filmu Tima Burtona "Alenka v říši divů"

* z alba Goodbye Lullaby
o 2011 "What the Hell"

Odkazy
Logo Wikimedia Commons
Wikimedia Commons nabízí obrázky, zvuky či videa k tématu
Avril Lavigne
Reference

1. ↑ http://www.cbc.ca/arts/music/story/2007/03/09/lavigne-girlfriend-languages.html?ref=rss
2. ↑ ^Thorley, Joe (2003). Avril Lavigne: the unofficial book. London: Virgin. ISBN 1-85227-049-7.
3. ↑ http://www.people.com/people/gallery/0,,714142_5,00.html
4. ↑ ^Thorley, Joe (2003). Avril Lavigne: the unofficial book. London: Virgin. ISBN 1-85227-049-7.
5. ↑ http://www.ew.com/ew/article/0,,384096,00.html
6. ↑ ^Thorley, Joe (2003). Avril Lavigne: the unofficial book. London: Virgin. ISBN 1-85227-049-7.
7. ↑ http://jam.canoe.ca/Music/Artists/L/Lavigne_Avril/2003/02/09/746834.html
8. ↑ ^Thorley, Joe (2003). Avril Lavigne: the unofficial book. London: Virgin. ISBN 1-85227-049-7.
9. ↑ http://jam.canoe.ca/Music/Artists/L/Lavigne_Avril/2003/02/09/746834.html
10. ↑ http://top40.about.com/od/artistsls/p/avrillavigne.htm Avril Lavigne at about.com
11. ↑ http://www.transworldnews.com/NewsStory.aspx?id=45518&cat=16
12. ↑ http://web.archive.org/web/20080430083533/http://www.billboard.com/bbcom/retrieve_chart_history.do?model.vnuArtistId=485926&model.vnuAlbumId=902639
13. ↑ http://pqasb.pqarchiver.com/thestar/access/430279261.html?dids=430279261:430279261&FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Aug+30%2C+2002&author=&pub=The+Record&desc=MTV+Video+Awards%3B+Avril+Lavigne+receives+best+new+artist+award&pqatl=google
14. ↑ http://www.hollywood.com/news/2003_Grammy_Award_Nominees_Announced/1703700
15. ↑ http://music.yahoo.com/read/news/12176883 Under My Skin at Yahoo Music
16. ↑ http://jam.canoe.ca/Music/Pop_Encyclopedia/L/Lavigne_Avril.html
17. ↑ http://www.mtv.com/news/articles/1499525/20050404/usher.jhtml
18. ↑ http://www.cbc.ca/arts/story/2006/01/16/avril-torino.html
19. ↑ http://web.archive.org/web/20061207084833/http://www.avrillavigne.com/index.jsp?news_id=3390
20. ↑ Prato, Alison (March 2008). "Pretty in Punk". Maxim (Alpha Media Group) (123): 82-87.
21. ↑ Kaufman, Gil (18 August 2008). "Avril Lavigne Faces Possible Ban In Malaysia For Being 'Too Sexy'". MTV. Retrieved 30 March 2009.
22. ↑ http://music-mix.ew.com/2009/07/24/avril-lavigne-in-the-studio-exclusive/
23. ↑ ^ a b Diehl, Matt (3 September 2009). "Avril Lavigne Mellows Out, Gets Serious". Rolling Stone (Rolling Stone LLC) (#1086): 24.
24. ↑ http://music-mix.ew.com/2009/07/24/avril-lavigne-in-the-studio-exclusive/
25. ↑ ^ a b Diehl, Matt (3 September 2009). "Avril Lavigne Mellows Out, Gets Serious". Rolling Stone (Rolling Stone LLC) (#1086): 24.
26. ↑ http://www.guardian.co.uk/music/2009/jul/29/avril-lavigne-acoustic-new-album
27. ↑ http://www.mtv.com/news/articles/1652842/20101122/lavigne_avril.jhtml
28. ↑ http://www.kiisfm.com/cc-common/mediaplayer/player.html?redir=yes&mps=onair.php&mid=http://a1135.g.akamai.net/f/1135/18227/1h/cchannel.download.akamai.com/18227/podcast/LOSANGELES-CA/KIIS-FM/avrillavigne012610.mp3?CPROG=PCAST?CCOMRRMID&CPROG=RICHMEDIA&MARKET=LOSANGELES-CA&NG_FORMAT=chrrhythmic&NG_ID=kiis102fm&OR_NEWSFORMAT=&OWNER=&SERVER_NAME=www.kiisfm.com&SITE_ID=842&STATION_ID=KIIS-FM&TRACK=
29. ↑ http://www.thepacifican.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=2628&Itemid=100016
30. ↑ http://www.webcitation.org/mainframe.php
31. ↑ http://www.merinews.com/article/avril-lavigne-others-at-closing-ceremony-watch-video/15799788.shtml
32. ↑ ^ a b c d e f g h i j k Swanner, Rebecca (8 June 2010). "Avril". Inked (Pinchazo Publishing Group) (June/July 2010): 40-45.
33. ↑ http://www.avrilbandaids.com/forums/avril-underground/1084725-hey-everyone-bandaids.html#post13107444
34. ↑ http://kingstonherald.com/entertainment/avril-lavigne-in-studio-has-strep-throat-201031750
35. ↑ http://kingstonherald.com/entertainment/avril-lavigne-in-studio-has-strep-throat-201031750
36. ↑ http://www.maxim.com/amg/GIRLS/Girls+of+Maxim/ci.Avril+Lavigne.alternate
37. ↑ http://www.webcitation.org/mainframe.php
38. ↑ http://www.billboard.com/news/avril-lavigne-to-release-goodbye-lullaby-1004133903.story?tag=hpfeed#/news/avril-lavigne-to-release-goodbye-lullaby-1004133903.story?tag=hpfeed
39. ↑ http://www.billboard.com/news/avril-lavigne-to-release-goodbye-lullaby-1004133903.story?tag=hpfeed#/news/avril-lavigne-to-release-goodbye-lullaby-1004133903.story?tag=hpfeed
40. ↑ http://idolator.com/5717421/miranda-cosgrove-is-dancing-crazy-on-her-avril-lavigne-written-track
41. ↑ http://www.kohlscorporation.com/PressRoom/PDFs/2008/AbbeyDawnAnnouncementRelease.pdf
42. ↑ http://www.okmagazine.com/2008/07/ok-interview-avril-lavigne-8095/
43. ↑ http://www.usatoday.com/life/lifestyle/fashion/2008-03-04-lavigne-kohls_N.htm
44. ↑ http://www.basenotes.net/industry_news/20090318avril-lavigne.html
45. ↑ a b http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/watch-avril-lavignes-fragrance-commercial-1991146.html
46. ↑ http://www.blog.perfumetr.com/forbidden-rose-new-fragrance-by-avril-lavigne/
47. ↑ http://www.avril-lavigne-perfumes.com/home.aspx?lang=en
48. ↑ http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.artistdirect.com%2Fentertainment-news%2Farticle%2Favril-lavigne-to-release-goodbye-lullaby-on-march-8%2F8196075&date=2010-12-14
49. ↑ http://www.digitalspy.co.uk/movies/news/a32914/lavigne-bags-acting-role-in-the-flock.html
50. ↑ http://boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=overthehedge.htm
51. ↑ http://www.contactmusic.com/new/xmlfeed.nsf/story/lavigne-joins-fast-food-nation
52. ↑ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/19/AR2006051900596.html
53. ↑ http://www.nytimes.com/2006/05/22/arts/22iht-dupont.html?_r=1
54. ↑ http://boxofficemojo.com/movies/?id=fastfoodnation.htm
55. ↑ http://www.girl.com.au/avril-lavigne-over-the-hedge-interview.htm
56. ↑ http://www.canadianbusiness.com/after_hours/lifestyle_activities/article.jsp?content=20060814_79827_79827&page=3
57. ↑ http://avrillavigne.bloggergirl.com/2005/09/interview-with-avrils-pizza-boi.html Home town pizza restaurant names pizza after Avril
58. ↑ http://s170002735.onlinehome.us/CelebrityBiography-45.html Avril buys Beverly Hills house
59. ↑ http://www.vh1.com/artists/news/1486099/03312004/lavigne_avril.jhtml Ex-boyfriend sells love letters on Ebay
60. ↑ http://www.askmen.com/celebs/entertainment-news/avril-lavigne/avril-lavigne-engaged.html
61. ↑ http://www.monstersandcritics.com/people/news/article_1281886.php/Avril_Lavigne_s_goth_wedding
62. ↑ http://www.sfgate.com/cgi-bin/blogs/sfgate/detail?blogid=7&entry_id=7160 SFgate.com
63. ↑ http://theavrillavignefoundation.org webové stránky charity
64. ↑ http://www.canada.com/cityguides/photogalleries/story.html?id=ac657374-fd04-4c4d-9eda-51f72ae6e479&k=33893
65. ↑ http://www.latimes.com/entertainment/news/la-ca-celebrity-charity-20101114,0,3718442.story?page=1


Markéta Konvičková

11. dubna 2011 v 16:30 | kovcakokokoko |  stars
Jako většina vrstevníků si šestnáctiletá Markéta Konvičková někdy pouští doma muziku tak nahlas, že pak neslyší zvonek. Ale my jsme se na nadějnou zpěvačku dozvonili, a během návštěvy v třineckém paneláku jsme tak mohli absolvovat příjemné povídání o současnosti i budoucnosti jejího bydlení i zpívání.

Jaký je to pocit, držet v ruce nové DVD pro mladou zpěvačku?
Loňské turné Křížem krážem 2010 po devíti městech ČR pro mě bylo velkou zkušeností a tvrdou zkouškou, zda vůbec zvládám utáhnout téměř dvouhodinový koncert tak, aby to fanoušky bavilo. Bylo to náročné, ale myslím, že se to povedlo a že DVD, které v průběhu turné vzniklo, bude hezkým dárkem nejen pro mě, ale i pro mé posluchače. Mám z něj obrovskou radost a těší mě, že budu mít doma takovou malou vzpomínku na první rok mé kariéry, včetně všech čtyř videoklipů a záznamu koncertu ze Staroměstského náměstí, kde bylo asi pětadvacet tisíc lidí. Paráda!
Jak vnímáte kameru při své práci? Zpíváte raději před živým publikem, anebo ve studiu, když vznikají nové nahrávky?
Zpočátku jsem byla z kamer trochu nervózní, ale už jsem si pomalu zvykla. Zpívání před publikem mě nesmírně nabíjí a dodává mi pozitivní energii. Práce ve studiu mě ale taky baví , protože každou píseň si můžu doslova vymazlit a vždy jsem nedočkavá, jak dopadne výsledná podoba písniček.
Jsou nějaké změny ve vašem soukromém životě, nějaké lásky, nové hobby?
Za rok jsem absolvovala přes sto padesát akcí, rozhovorů, natáčení a vystoupení, takže soukromý život jde přece jenom trochu stranou, ale mám velkou podporu ve své rodině a agentuře, která se o mě stará, takže jsem ráda, že je všechno v těch správných kolejích. Mé koníčky hodně souvisí se zpěvem - sport, squash, četba, kino ale i klábosení u horké čokolády o ničem s mými nejlepšími kámoškami. Co se týká kluků, motají se kolem mě, ale zatím jsou to spíše kamarádi.
V poslední době hodně cestujete. Baví vás tento způsob života?
Za poslední rok jsem strávila na cestách spoustu hodin a najezdila jsem několik desítek tisíc kilometrů. Ale nestěžuji si, baví mě to, a organizaci dne tomu musím přizpůsobit. Třeba takové učení na zadním sedadle auta je na denním pořádku, stejně jako příprava textů na vystoupení.
A co studium?
Studuji na Střední škole hotelové a obchodně podnikatelské v Českém Těšíně a díky tomu, že mám individuální plán, mohu se věnovat zpívání. Učitelé mi vycházejí vstříc, takže vše poměrně v pohodě zvládám, a i vysvědčení bylo celkem v pohodě.
Kdy začnete pracovat na dalším CD?
Ve čtvrtek 24. března pokřtíme v Hard Rock Cafe v Praze mé debutové DVD společně s Vendulou Svobodovou a Michalem Davidem, na jehož píseň Nenech mě čekat jsme připravili videoklip. Druhé CD je ve fázi příprav, máme i repertoár, který vybíral americký producent Steve Walsh, české texty už jsou taky hotové, takže ted se ve studiu v americkém Nashwillu natáčejí s americkými muzikanty podklady. A v prvním týdnu v květnu jdeme do studia vše nazpívat. V červnu představíme první singl a v září bude druhé CD na světě. V průběhu léta budu písně testovat na svých koncertech nejen v České republice, ale i Chorvatsku a Turecku, takže mě čeká opravdu bezvadné jaro i léto, a mohu slíbit, že vás mé nové CD opravdu překvapí.Ruslana

9. dubna 2011 v 19:38 | kovcakokokoko |  Videa