.my icon↓↓(copy only with)

Červenec 2014

Vliv

3. července 2014 v 10:15 | kovarka |  Mix článků
Vliv máme v podstatě na cokoliv.

Třeba počítače,televize a telefony mají vliv na náš život a hlavně na vývoj malých dětí,které velmi časté sledování televize může vést k agresivitě.
Tyto věci brání dětem v komunikaci s jinými dětmi a s okolím kolem jejich bydliště.

To že děti celé dny prosedí u televize nebo počítače může vést i k tloustnutí,špatnému sebeovládání apod.
To vše záleží také na tom jaký vliv mají na ty děti jejich rodiče,jestli dobrý a nebo naopak špatný,jestli se je snaží od televize nebo počítače odtrhnout a hrát si s nimi nebo jestli je nechají ať si dělají co chtějí.


Další vliv může mít doprava na životní prostředí.
provoz dopravních prostředků, produkuje množství znečišťujících látek a obyvatele kolem ruší hlukem.


Poškozování životního prostředí způsobuje nejen doprava samotná, ale i výstavba a provoz dopravní infrastruktury. Se stavbou silnic, dálnic, letišť i železničních koridorů jsou spojené zábory půdy a narušování ekosystémů. Doprava zásadně ovlivňuje i krajinu a její funkce, jako je např. přirozená schopnost zadržovat vodu a zajištění příznivých podmínek a biotopů pro rostlinné i živočišné druhy. Dopravní odvětví je i významným producentem odpadů v podobě olejů, pneumatik a autovraků.

Další vlivy:
vliv životního prostředí na nás a naše děti,apod.