.my icon↓↓(copy only with)

Březen 2015

Daně

21. března 2015 v 16:17 | kovarka |  Mix článků

Daň


Daň je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority (např.státu),která je oprávněna ji vyhlásit.
Daně jsou placené při určitých okolnostech,událostech,např. pravidelně v určitých intervalech nebo při změně vlastnictví.
Nesplnění bývá považováno jako trestný čin.
Daně jsou dnes obvykle placeny v penězích,ale dříve byly běžné platby v naturáliích či ve formě roboty nebo vojenské služby.

Účel daní
Důvodem existence daní je nutnost získat prostředky pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy, jako jsou:

a) základní funkce státu, které jsou nutné pro existenci státu:

1.veřejná správa - vytváření a udržování pravidel a zákonů, práv včetně vlastnictví
-zákonodárné a řídící orgány
-jejich zaměstnanci
2.vynucování dodržování těchto pravidel:
-policie,
-soudnictví,
-vězeňství,
-obrana proti hromadnému napadení, zejména ze zahraničí - armáda,
b) doplňkové, vedlejší funkce státu, které mohou být ponechávané soukromé iniciativě, cíle bývají jednak sociální a jednak ovlivňování podnikání a ekonomiky vůbec.

1.Sociální funkce jsou přerozdělování bohatství mezi různými vrstvami obyvatelstva, zpravidla pro zmírňování rozdílů v životní úrovni; sociální oblast působnosti státu tvoří obvykle jeho největší výdaje státu; vysoká. Jde například o:
-pomoc sociálně slabým
-pomoc tělesně postiženým,
-pomoc starým občanům včetně starobních důchodů a
-podpora v nezaměstnanosti.
-zdravotní péče
-podpora vzdělávání
-ochrana přírodního bohatství a životního prostředí
2.Ekonomické funkce státu jsou např.
-výstavba, údržba a provozování infrastruktury
-mění výhodnost některých činností

Charakteristika daně

Daň je platbou:
-nedobrovolnou,povinnou,vynutitelnou-placení daní je nařízeno zákonem
-nenávratnou-zaplacenou daň nelze požadovat zpět
-neúčelovou-plátce daně nemůže ovlivnit,na co budou daně použity
-ve prospěch veřejného rozpočtu
-obvykle opakovanou

Druhy daní:

1.Daně přímé:
daně z příjmů:
daň z příjmů fyzických osob
daň z příjmů právnických osob

daně majetkové:
daň dědická,darovací a z převodu nemovitosti
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
daň silniční

2.Daně nepřímé:
daň z přidané hodnoty
spotřební daň
ekologická daň
daň z elektřiny

Daňové přiznání

21. března 2015 v 16:15 | kovarka |  Mix článků

Daňové přiznání


Daňové přiznání je akt občana či právnické osoby vůči státu,kdy občan přiznává příjmy podléhající dani vyměřené státem a kde vyčíslí daň a případně porovná se zaplacenými zálohami daně.
Nedoplatek daně občan následně státu zastoupenému finančním úřadem odvede,přeplatek je mu vrácen nebo započten do dalšího období.
Daňové přiznání se vztahuje když k určenému časovému období,nejčastěji ke kalendářnímu roku a k určité dani vyměřené státem.
Každé daňové přiznání je třeba odevzdat v určeném termínu.

Údržba trávníků

21. března 2015 v 16:13 | kovarka |  Mix článků

Údržba kobercového trávníku

Sečení
Sečení je jedna z nejdůležitějších operací při údržbě trávníku.
Trávník sekáme postupně vždy o 1/3 na konečnou délku 3-4cm.
To jak často trávník sekáme závisí především na rychlosti růstu daného trávníku.
Trávu,kterou posekáme většinou hned odstraníme.
Poslední sekání se provádí na konci října.

Cílem sečení trávníku je:
zachovat požadovanou výšku trávníku po celé ploše
podporovat odnožování a tím i zahušťování trávníku
potlačovat plevele a vytvářet hustý,jemný a svěže zelený trávník

Zálivka
Zálivku provádíme proto aby trávník vypadal svěže a tráva v něm nebyla zežloutlá a suchá.
Zálivku provádíme nejvíce v období od června do srpna min.10 litrů na 1m2.
Nejlepší doba zavlažování je brzy ráno abychom tak zabránili rozvoji chorob a škůdců,které mohou vzniknout tím že trávník zůstane celou noc mokrý.

Nadbytek vody v půdě způsobuje:
snižování únosnosti povrchu
sekundární zhutnění půdy
příliš měkké listy trav
větší napadení chorobamy
mělčí zakořenění rostlin
menší suchovzdornost
vyplavováni živin do větších hloubek

Zdroje vody pro závlahu: voda pitná,studniční,děšťová a z vodních ploch
Závlahové systémy: automatické zavlažovací systémy,hadice,statické postřikovače,výkyvné postřikovače a jiné.

Odplevelování
Jednoleté plevele je možné vyhubit ještě před osetím povrchovým zpracováním nebo postřiky.
Vytrvalé plevele odstraníme ručně,mechanicky nebo chemicky.

Hnojení
Při přihnojování musíme znát stanovištní podmínky,nejlépe na základě půdního rozboru.
Aplikaci hnojiv je třeba provádět za sucha a hned po ní zavlažit,aby se rozpuštěné živiny dostaly ke kořenům kulturních trav.
Hnojíme průmyslovými hnojivy(NPK),kompostem a vápníkem.

Vliv významných prvků v hnojivech:
-dusík podporuje celkový růst,odnožování a ovlivňuje barvu
-fosfor podporuje růst kořenů
-draslík podporuje zdravý a mohutný vývin rostlin a zvyšuje mrazuvzdornost

Hrabání a vláčení
Provádí se na podzim nebo na jaře(trávník bývá znečistěn listím posekanou trávou případně odpadky).

Válení
Provádí se na jaře,odstraníme tím mírné nerovnosti trávníku.

Obnova
1.Vertikulace-je vertikální prořezávání drnu,vertikulací se odstraňují širokolisté plevele a zplstnatění drnu,nahrazujeme tím ruční vyhrabávání trávníků,vznikají tak ideální podmínky pro příjem vody a hnojiv.
2.Aerifikace-je provzdušňování trávníku propichováním.
Provzdušňování umožňuje lepší pronikání vody a hnojiv ke kořenům,trávy lépe zakoření,odnožují a houstnou.
-u řídkých ale nezaplevelených trávníkůpovrch nakypříme,přihnojíme,podsejeme travní směsí a povrch utužíme.
Velmi zanedbané trávníky můžeme zaorat,půdu přihnojíme,odstraníme vytrvalý plevel a na jaře trávník znovu založíme.